​Preventie van verzuim

Stop uitval nu

Als authenticiteitscoach help ik mensen met privé- of werk gerelateerde problemen weer goed in hun vel zitten, vóórdat ze uitvallen. Ik zorg ervoor dat jouw medewerkers positiever, sterker, gevoeliger, gelukkiger en weerbaarder worden. Ze ontdekken wat bij hen past, waar ze blij van worden en ze krijgen inzicht in hun belemmeringen en functioneren. Ze zijn in staat om bewust keuzes te maken hoe met een situatie om te gaan.

Ik help medewerkers middels coaching beter omgaan met werkstress, prestatiedrang, perfectionisme en een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wacht niet tot iemand zich ziekmeldt, maar leer signalen herkennen. Ik geef workshops over hoe je deze signalen herkent. 

Preventie van verzuim 'werkt' door

Zorg voor een gezonde organisatie

Mijn doel als preventiespecialist is jou helpen om hoge kostenposten vanwege verzuim te voorkomen. De  investering die je in je medewerkers doet is afgezet tegen de verzuimkosten zeer klein. Bovendien investeer je in gelukkige medewerkers en dus ook in een gelukkige organisatie.

Voorkom burn-outs

Beroepsziekten die veroorzaakt worden door stress zijn bijvoorbeeld: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie.17.6% procent van de beroepsbevolking raakt burn-out. Dat is 1 op de 6 werknemers! Het grootste risico op burn-out loop je in het onderwijs, gevolgd door de land- en tuinbouwsector. Van werknemers die na re-integratie wezenlijk niets veranderen krijgt 60% binnen 3 jaar opnieuw een burn-out. Iemand met een burn-out is gemiddeld 242 werkdagen ziek. Uitgaande van een gemiddeld jaar salaris bedragen de kosten voor de werkgever 2.2 keer het totale jaarsalaris, dus zo’n 133.000 euro (waarvan ongeveer 77.000 euro verzekerd is).

Als iemand uitvalt mis je expertise; het innoverend vermogen van een organisatie neemt af bij het gebrek aan professionals. De werkzaamheden van de verzuimende collega worden verdeeld over de andere werknemers, die vervolgens op hun tenen gaan lopen en een grotere kans op uitval hebben. Dat leidt weer tot stress en dus meer uitval in de hele organisatie.

Bij (dreigende) burn-outs help ik onder meer spanningsklachten te verminderen, uitval te voorkomen of zo snel als verantwoord is terugkeren naar werk of een andere levensinvulling. Bel me als ik wat voor je kan betekenen.


Verzuim ligt vaak niet alleen aan de werkgever

Zowel op de werkvloer als in het onderwijs krijgen werknemers te maken met voortdurende afleiding en ‘input’ bestaand uit reacties, opdrachten, ideeën, veranderingen, ontbrekende randvoorwaarden, vragen en klachten. Met deze ‘input’ onderbreken ze zichzelf de hele dag door, maar worden ze ook voortdurend onderbroken. Zodat ze niet meer goed kunnen nadenken en concentreren. Door alle afleiding lukt het niet meer om te focussen op wat écht belangrijk is.

Steeds meer mensen geven aan zich in hun werksituatie overspoeld te voelen door de vele taken, steeds afgeleid te zijn en continu een gevoel te hebben van gejaagdheid en irritatie. Onmacht, spanning en frustratie leiden tot werkstress.

Werkstress, een te hoge werkdruk en prestatiestress kunnen leiden tot uitval. Maar uitval ligt niet altijd alleen aan de werkgever. Ook overdreven toewijding aan het werk, je eigen grenzen en behoeftes negeren, perfectionisme, geen nee kunnen zeggen, zich overal verantwoordelijk voor voelen en anderen niet teleur willen stellen kunnen de kans dat iemand uitvalt versterken.

Mensen die klagen over werkdruk, gunnen zichzelf vaak ook in hun privéleven geen rust. Denk aan het continue gebruik van de smartphone; e-mails lezen tijdens het ontbijt en podcasts luisteren tijdens het hardlopen. Of Netflix kijken tijdens het avondeten.

Resultaten van mijn coaching

  • Werknemers worden zelfbewuster en zullen hun werk met meer plezier doen.
  • Kosten door verzuim voorkomen.
  • Werknemers zullen de oplossing die je hen aanbiedt als zeer waardevol ervaren.
  • Er komt meer ontspanning in de organisatie waardoor de totale uitval afneemt.
  • Er komt ruimte voor creativiteit en innovatie.
  • Ik draag bij aan het renderend vermogen van jouw organisatie.

Voor organisaties hanteer ik een eenheidsprijs indien er meerdere coaching trajecten worden afgenomen. Zodat je precies weet waar je aan toe bent.